Ramowy rozkład dnia - GRUPA I

6.30 – 8.20
schodzenie się dzieci do przedszkola
zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

8.20 – 8.45
ćwiczenia poranne
czytanie bajek
przygotowanie do śniadania – czynności higieniczno-sanitarne

8.45
czas na posiłek- śniadanie

9.15-9.30
dbanie o higienę jamy ustnej

9.30- 10.50
zajęcia dydaktyczne kierowane przez nauczyciela; realizacja podstawy programowej;
zajęcia dodatkowe

10.50-12.20
zajęcia dodatkowe wg harmonogramu
spacery
zabawy dowolne na placu przedszkolnym
zabawy dowolne w sali
zabawy ruchowe
praca indywidualna z wychowankami
przygotowanie do obiadu
czynności samoobsługowe
praca indywidualna z wychowankami

12.30
czas na posiłek- obiad

13.00-14.00
odpoczynek po obiedzie (słuchanie bajek, muzyki)

14.00-14.40
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań,
zabawy ruchowe i integracyjne
zajęcia dodatkowe
praca indywidualna z wychowankami
ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
przygotowanie do podwieczorku
czynności higieniczno-sanitarne

14.45
czas na posiłek- podwieczorek

15.05-17.30
zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
praca indywidualna z wychowankami
rozchodzenie się dzieci do domu

Przedszkolowo.pl logo